Black Belt training

De Black Belt training van Lean Support onderscheidt zich door 

 • een zéér hoog praktijk gehalte én 
 • veel aandacht voor de mens in het veranderproces.

De opleiding bestaan uit 2 theorie modules (4+4 dagen) en 3 (!) praktijkmodules (5+4+4 dagen), waarin de cursisten worden bijgestaan door onze ervaren trainers.

Kenmerken van Black Belt Training

Deze intensieve training kent de volgende modules:

 • 2 Theorie modules: 2x4 dagen: Uitleg wordt afgewisseld met simulaties en oefeningen. 
 • 3 Praktijk modules met real-life projecten op locatie bij één van de deelnemers.:
 • 1x Waardestroomanalyse (5 dgn),1x 5S Programma (4 dgn), 1x één andere tool (4 dgn). 

Wat levert het op?

 1. De Black Belt leert zelfstandig Lean-verbeteringen door te voeren:
  • Hij/zij kent de achtergronden van Lean, leert de juiste tools te kiezen en toe passen.
  • weet hoe hij het beste uit zijn team haalt.
  • weet de voorwaarden te creëren voor blijvende verbetering.
 2. Bij de werkgever wordt één van de praktijk opdrachten (Lean Events) uitgevoerd: Direct resultaat verzekerd door onze ervaren begeleiders.

Voor wie bedoeld? 

De Black Belt training is bedoeld voor personen en organisaties die continue verbeteren onderdeel willen laten worden van de dagelijkse praktijk.
Deze training draagt bij aan de cultuur verandering en geeft Black Belts handvatten om hun cruciale rol daarin met succes in te vullen.

Stappen / Structuur  

Deze intensieve training kent de volgende modules:

Module 1: Training

Dag 1Kennismaking
Lean introductie
Dag 2Verbeter management
Creëren van een Lean Cultuur
Dag 3Doelstellingen naar de werkvloer:
Policy Deployment / Hoshin Kanri.
Dag 4 Waardestroomanalyse
Presenteren
Actiepunten vaststellen: Voorbereiding Lean Event

Module 2: Training 

Dag 1Terugkoppeling van huiswerk:
Flow
Dag 2TPM / onderhoud
SMED (Single Minute Exchange of Dies = omsteltijd reductie)
Dag 35S
8D-Kaizen, Six sigma
Dag 4PulL
Leren spelen van het Lean Spel 
Afronding / evaluatie
Voorbereiding Lean Event:  Huiswerk + organisatie doorspreken.

Module 3: Lean Event

Dag 1Lean introductie aan locale teamleden
Dag 2-5Waardestroomanalyse van een real-life proces.

Module 4: Lean Event

Dag 1-45S programma op locatie

Module 5: Lean Event

Dag 1-4 Toepassing van nog één andere Lean Tool op locatie, naar behoefte van het gastbedrijf.
Bijv: SMED /8D Kaizen / Pull

Kritische Succesfactoren

De Black Belt training en de daarop volgende Lean implementatie wordt slechts een succes als:

 1. Het management een cruciale rol serieus neemt: het creëren van de randvoorwaarden waaronder de Black Belt kan werken aan de verbeteringen.
 2. De Black Belt, ondanks de druk op de dagelijkse operatie, de gelegenheid vindt om zijn nieuwe vaardigheden te verankeren door DOEN.
  Het laten bij de theorie leidt tot verlies aan kennis en tot frustraties.

Wat vinden deelnemers?

Op de eerste module gaven cursisten al het volgende commentaar:

“Een heldere cursus waarin een aantal tools van Lean op een praktische en toepasbare wijze worden uitgelegd en toegelicht. De cursusleider, Cornell van den Brink, beschikt over de juiste deskundigheid om de aangereikte tools onder het voetlicht te brengen. Daarbij maakte hij gebruik van zijn ruime ervaringen uit de praktijk. Deze cursus sluit goed aan bij mijn toekomstige werkzaamheden in ons bedrijf.”

Fons Mertens, Consultant bij Nedtrain, Utrecht 

“De cursus Lean is voor mij een zeer leerzame en leuke cursus geweest. Veel van de technieken zijn zeer bruikbaar binnen onze organisatie. De manier van les geven was vond ik zeer goed en duidelijk. Het prettige van de lessen vond ik ook dat er ruimte was voor discussie en dat er voldoende tijd aan de oefeningen werd besteed. Ik vind de cursus een aanrader voor iedereen.”

Chris Godschalk, Ploegleider/Shiftleader bij Loa Lak, Tilburg

Wat doet Lean Support?

Lean Support laat mensen opbloeien door ze mee te nemen in het verbeteren van hun eigen werkprocessen. 

We  ondersteunen  bedrijven en organisaties  in het zelfstandig (leren) uitvoeren van Lean projecten en daarin krijgt u maatwerk. Voorbeeld zijn:

 1. Opleiding:
  • Yellow Belt Training
  • Green Belt Training
  • Black Belt Training
  • 5S Coach Opleiding.
 2. Diverse workshops voor individuele Lean Tools
 3. Implementatie projecten.
 4. Begeleiding en Coaching.

Onze trainingen en workshops  zijn zéér praktisch: na deze opleiding kunt de werkvloer op en DOEN. U zult na een paar sessies al grote veranderingen kunnen zien.

De meeste klanten zijn aangenaam verrast over de resultaten in korte tijd.