Workshop TPM

TPM, wat staat voor Total Productive Maintenance, gaat over het in standhouden van de productiviteit en is daarmee veel meer dan alleen een onderhoudsprogramma voor het machinepark.

Kenmerken van TPM

TPM

 • is gericht op de effectieve en efficiŽnte benutting van productiemiddelen
 • streeft naar betrokkenheid van alle afdelingen.
 • standaardiseert de werkzaamheden om afwijkingen te voorkomen. 
 • legt onderhoudswerkzaamheden vast:
  • Autonoom onderhoud door operators
  • Preventief Onderhoud (door monteurs).

Wat levert het op?

Met TPM zijn bij uw voorgangers de volgende resultaten behaald:

 • Up-time met 100% toegenomen.
 • Productiviteit tot 70% verbeterd
 • Kwaliteit verbeterd:  40 – 60% minder klachten.
 • Kostenreductie tot 30%
 • Een vermindering van de onderhoudsinspanningen met 20%.

Toepasbaarheid van TPM

TPM is vooral krachtig bij organisaties, die afhankelijk zijn van een goed functionerend machinepark, met name bij vervuilende of storingsgevoelige processen.

Stappen / Structuur 

Voorbereiding:

 1. Doelen stellen. (zie ook ‘Policy Deployment’)  
 2. Opzetten van een effectieve communicatiestructuur (Zie ook: ‘Linking Pin’)
 3. 5S invoeren. (zie ook: ‘Wat is 5S?)

 Stappen binnen TPM:

 1. Leren Verbetere in Teams. (zie ook: ‘8D-Kaizen’.)
 2. Invoeren Autonoom onderhoud (door operators).
 3. Invoeren Preventief, gepland onderhoud (door TD)
 4. Opleiding en training.
 5. Invoering van ‘Early Equipment management’ (storingsvrij- en onderhoudsvriendelijk ontwerpen van nieuwe machines).
 6. Kwaliteitsmanagement. (Total Quality Management)
 7. VGM (Veiligheid/ Gezondheid / Milieu)
 8. TPM in Kantoor. 

Samenhang met andere verbetermethodes:

TPM kan als zelfstandig programma, of als onderdeel binnen Lean / Six Sigma of een andere filosofie worden geÔmplementeerd.

Valkuilen

 • TPM wordt opgevat als ťťnmalig project en waait weer over.
 • Onderschatting, met name door het management.
 • TPM opvatten als tool, terwijl het gaat om de mensen en hun gedrag.

Wat doet Lean Support?

Lean Support laat mensen opbloeien door ze mee te nemen in het verbeteren van hun eigen werkprocessen. We ondersteunen bedrijven in het zelfstandig leren verbeteren, doormiddel van

 • Training en coaching
  • Diverse Workshops (introductie / verbreding / verdieping)               
 • Begeleiden van de implementatie
  • Begeleiding verbeterprojecten
  • Begeleiding van bedrijfsbrede implementatie projecten

Meer informatie en aanmelden

Heeft u interesse in deze workshop, dan kunt zich hiervoor online aanmelden. U kunt dit formulier ook invullen als u meer informatie wilt.

Natuurlijk zijn we ook telefonisch beschikbaar voor al uw vragen. Neem hiervoor tijdens kantooruren contact op met 033 750 13 28.