Dienstverlening & Publieke sector

Uw diensten komen niet uit een fabriek, en in de publieke sector wordt niet vaak iets ‘gemaakt’. Uw organisatie is geen autofabriek, en al helemaal geen Toyota. Dat klopt. En tóch…..

Zo is er bijvoorbeeld in het begin van het traject een aanvraag, bestaande uit ‘ruwe data, waar u ‘informatie’  

  • uitfiltert,
  • verrijkt en
  • samenstelt, tot het gewenste resultaat kan worden doorgegeven om er iets mee te doen.  Een informatiefabriek dus. 

Door op deze manier te kijken, kijken we niet naar het resultaat (dat is ieder keer anders) maar naar de processen. (de stappen)

En dat is er weer véél te leren van Toyota: hoe halen we de verspillingen er uit?

Toch hebben we onze diensten voor Dienstverlening en Publieke Sector nét even anders ingestoken dan voor productie, om aan te sluiten bij uw personeel. 

Veel van onze diensten zijn algemeen toepasbaar, u vindt ze allemaal onder Diensten.

Diensten, die specifiek voor Dienstverlening & Publieke Sector zijn ontwikkeld: (wél beschikbaar, nog niet beschreven, vraag ernaar….

Workshops (1-2 dagen)

De trainingen en verbetertrajecten  van Lean Support

Toegespitst op uw situatie

Voor iedereen interessant

Veel kennis in weinig tijd