Handel en Supply chain

Eigenlijk is een Supply Chain (en de handelsfirma die daarbinnen fungeert) net één grote fabriek waar de afdelingen wat verder uit elkaar liggen.  En als die ‘afdelingen’ dan  ook nog een iets verschillende cultuur hebben, dan zijn dat nét de ingrediënten voor een stroeve communicatie. 

Lean besteedt aandacht aan de mens, de communicatie tussen mensen én gebruikt krachtige tools om te verbeteren.

Veel van onze diensten zijn algemeen toepasbaar, en dus ook voor Handel en Supply chain, u vindt ze allemaal onder Diensten.

Er zijn twee workshops én een verbeterproject specifiek voor de Supply Chain ontwikkeld, te vinden onder Diensten

1. Workshops (1-2 dagen)

2. Verbeterprojecten (1-10 dagen) met workshop én samen aanpakken

De trainingen en verbetertrajecten  van Lean Support

Toegespitst op uw situatie

Voor iedereen interessant

Veel kennis in weinig tijd