Subsidie beschikbaar: SLIM – Regeling Leren en ontwikkelen in het MKB

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vanaf Maart 2020 is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een systeem voor kennisontwikkeling, waarmee kennis, vaardigheden en beroepshouding worden vergroot.

Wanneer is er behoefte aan kennisontwikkeling

• Bij behoefte aan nieuwe kennis. Vaktechnisch / op het gebied van cultuur ontwikkeling.
• Effectiever willen delen van aanwezige kennis. Kennis van ervaren mensen overbrengen

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

• De uren van LeanSupport bij ontwikkelen van een systeem voor kennisontwikkeling.
• Directe loonkosten van betrokken medewerkers.

Hoogte van de subsidie: Tot 80% van de kosten met een maximum van € 24.999

Stappen tot subsidie:

1. We maken een voorstel op maat voor uw organisatie. (voorbeeld zie onder)
2. Subsidie aanvragen via Vindsubsidies.nl
3. Subsidie fee: 15% van het subsidie bedrag op basis van No Cure – No Pay.
4. Start project binnen 3 maanden na verlenen subsidie.

Tot wanneer:

tot 31 maart 2020, alle aanvragers gaan mee in dezelfde pot. Loting kan van toepassing zijn. Snelheid is dus geboden!

Grote Geheel

Het leren en ontwikkelen van mensen ontwikkelen van medewerkers is één van de 4 kernsystemen die nodig zijn voor het creëren van een cultuur van continu verbeteren. Dit zijn:
1. Strategie Deployment; Hoe zorg je ervoor dat iedereen bijdraagt aan de strategie?
2. Daily management / Dagelijks verantwoordingsproces. Hoe sturen we de organisatie aan?
3. Leren en ontwikkelen van mensen; Behoefte van organisatie en medewerkers afgestemd.
4. Continu Verbeteren: Hoe krijgen we iedereen betrokken bij het Continu Verbeteren?

De SLIM regeling lijkt in eerste instantie rechtstreeks aan te sluiten op het derde systeem.
Systeem 1, 2 en 4 zijn nog niet beoordeeld op subsidieerbaarheid, maar maken zeker een kans.
Het onderstaande stappenplan, gericht op kernsysteem 3, moet op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Dit plan is positief beoordeeld op subsidieerbaarheid.

Voorstel / Stappenplan

1. Opzet Vaardigheden matrix: Wie beheerst wat. (huidige situatie)
2. Bepalen opleidingsbehoefte. Wie moet wat kunnen? (gewenste situatie)
3. Opzetten opleidingsstructuur met interne leermeesters en externe opleiders
4. Plan maken voor de ontwikkeling van het interne opleidingsmateriaal.
5. De leermeesters worden getraind in het overdragen van kennis.
6. Inregelen monitoring proces: Worden de opleidingsdoelen gehaald?

Wat levert het op?

Er is een systeem ontwikkeld waarmee de benodigde opleidingen binnen het bedrijf worden bijgehouden: De behoefte van de organisatie en die van de medewerkers zijn op elkaar afgestemd, de voortgang van de opleidingen wordt bewaakt en opgevolgd.

Snelheid nodig: De subsidie kan worden aangevraagd tot 31 maart.

Maak snel een afspraak:

Cornell van den Brink 06-47941245 (bellen / whats-app)

cvdbrink@leansupport.nl

DOWNLOAD HIER DE UITGEBREIDE BESCHRIJVING VAN DE SLIM-SUBSIDIEREGELING (PDF, 146 kB)