Training 8D Kaizen

Van brandjes blussen naar voorkomen van fouten

8D-Kaizen is een gestructureerde methode waarmee een team van specialisten problemen voor eens en altijd uit de wereld helpen.

De workshop 8D Kaizen duurt, afhankelijk van de gekozen diepgang (aantal tools en oefeningen) een halve dag, 1 dag of 2 dagen.

Wat levert het op?

Het team leert problemen gestructureerd aan te pakken door:

 • een probleem goed te definiëren,
 • de bronoorzaken te vinden,
 • oplossingen te creëren en deze
 • in te voeren tot en met de borging.

Naast de inhoud heeft het team oog voor het proces (onderlinge relaties) en de procedure (het zorgvuldig doorlopen van de stappen).

8D-Kaizen Workshop in een groter geheel

8D-Kaizen is een basistool die in alle mogelijke verbeterprojecten wordt toegepast: zowel voor hele kleine projecten op de werkvloer als voor grote, strategische projecten.

Door de herkenbare structuur ontstaat een heldere communicatie over de voortgang. De 8D-Kaizen-aanpak is uitermate succesvol bij het uitwerken van deelprojecten die zijn voortgekomen uit een waardestroomanalyse. Hierbij wordt een groter probleem (de puzzel) opgedeeld in behapbare deelprojecten (puzzelstukken).

Kritische succesfactoren

Veel teams gaan direct diep in de inhoud. Er is echter ook aandacht nodig voor proces en procedure:

 • Bij onvoldoende aandacht voor de procedure worden niet alle stappen zorgvuldig doorlopen. Bijvoorbeeld:
  1. Een noodmaatregel wordt permanent. Vervolg is noodzakelijk.
  2. Jumping to conclusions; door onzorgvuldige analyse wordt de ECHTE bron-oorzaak niet achterhaald, en dus ook niet opgelost. De bronoorzaak moet worden geverifieerd.
  3. De oplossing moet voldoende worden geborgd, anders ligt terugglijden op de loer.
 • Bij onvoldoende aandacht voor het proces voelen mensen zich niet serieus genomen en haken af.

Achtergrondinformatie

De combinatie ‘Kai’ (=Veranderen) en ‘Zen’ (= Het Goede) betekent ‘Veranderen naar het Goede’. De basis van Kaizen, de PDCA cirkel (Plan, Do, Check, Act), is door Ford uitgebreid tot 8 stappen, of  ‘8 Disciplines’. Het verbeteren in teamverband is ook wel bekend onder de naam SGA, ‘Small Group Activity’.

Waarmee kunnen we u verder helpen?

 • Veel resultaat in weinig tijd
 • Blijvende verbeteringen
 • Ervaren vaste trainer
 • Korte en lange trajecten