Wat zijn lean verspillingen?

De kortste definitie van Lean is: ‘Leren werken zonder verspillingen’.  Verspillingen zijn dan:  ‘Alle activiteiten, die onnodig veel tijd of geld kosten, en/of waar de klant (eigenlijk) geen geld voor over heeft’. In dit artikel worden de Lean verspillingen verder toegelicht.

Heb je last van Mura, Muri of Muda ;-)?

Welke van deze drie herken je in je bedrijf? Ga zelf ontdekken waar de verspillingen in jouw organisatie zitten en geef er herkenbare woorden aan.

Mura
Mura draait om onbalans en ongelijkmatigheid. Je kunt het herkennen aan dat het vaak hierdoor hollen of stilstaan is in een organisatie. Oorzaken kunnen zijn:

 • Wisselende vraag in de markt
 • Opslingering in de keten.
 • Onbalans tussen processen
 • Onbeheersbaarheid van processen

Muri
Bij Muri is er sprake van overbelasting van mensen en/of machines. Hierdoor ontstaat kans op uitval, waardoor het proces onbetrouwbaar wordt.

Muda 
Bij Muda gaat het om activiteiten die geen waarde aan een product, dienst of informatieoverdracht toevoegen. Denk hierbij aan:

 • Teveel of te vroeg maken (of kopen)
 • Zoeken naar producten in het magazijn
 • Producten die te vaak en te ver worden getransporteerd
 • Producten of diensten die niet in één keer goed zijn door defecten
 • Klanten moeten lang wachten
 • Medewerkers die lang op een machine moeten wachten
 • Activiteiten die meer moeite kosten dan noodzakelijk, zoals bepaalde taken opnieuw doen, creditnota’s versturen  en regelmatig controles uitvoeren.
 • Tijdverlies en slijtage van mensen door zwaar werk en onnodig reiken en strekken
 • Niet voldoende gebruikmaken van kennis, kunde en creativiteit van je medewerkers

Gedachte van lean is: in één keer goed, zonder overbodige franje!

Wat levert het op?

Door het voortdurend aanpakken en wegnemen van verspillingen:

 • verlopen uw processen sneller en soepeler;
 • neemt de doorlooptijd af (tot 75%, gemeten resultaat);
 • stijgt de leverbetrouwbaarheid (van 65% naar 95%);
 • stijgt de kwaliteit (klachten/fouten afgenomen met 80%);
 • dalen uw kosten (tot 40% daling, gemeten resultaat);
 • stijgt de werknemers tevredenheid. (afname ziekteverzuim met 50% )

Het eindresultaat, waar het allemaal om te doen is: tevreden klanten!

Samenhang met andere verbetermethodes

Verspillingen wegnemen vormt de kern van iedere verbeterfilosofie, iedere dag opnieuw, zodat er uiteindelijk continu in één keer succesvol en zonder verspillingen kan worden geproduceerd.

Valkuilen 

 • Onderschatting, met name door het management.
 • Niet serieus nemen van de werkvloer door management.
 • Gebrek aan tijd en/of middelen: tijd nemen voor verbeteringen is cruciaal.
 • Lean opvatten als tool, terwijl het gaat om de mensen en hun gedrag.

Wat doet Lean Support?

Lean Support laat mensen opbloeien door ze mee te nemen in het verbeteren van hun eigen werkprocessen. 

We ondersteunen bedrijven in het zelfstandig leren verbeteren, door middel van:

De trainingen en verbetertrajecten  van Lean Support

Toegespitst op uw situatie

Voor iedereen interessant

Veel kennis in weinig tijd