Bouwen op Vertrouwen

Door gunnen krijg je het meest

Je hebt regelmatig te maken met moeizame onderlinge verhoudingen; prijzen staan onder druk, afspraken worden niet nagekomen, je bent de hele dag bezig met brandjes blussen. Het is nog niet makkelijk om in een dergelijke situatie het vertrouwen te geven, en daar eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid voor terug te krijgen.

Bouwen op vertrouwen is een intensieve, maar ook zéér enthousiasmerende workshop waarin de mens in het team van bouwers centraal staat. Het gaat over de cruciale houding die nodig is, om eerlijk en transparant met elkaar samen te werken.

Zonder volledig begrip over je eigen invloed op die samenwerking, blijft de échte omslag uit!

Voor 10 – 18 deelnemers, 1 dag.

Wat levert het op?

 • De deelnemers zijn overtuigd dat bouwen efficiënter kan door transparant en eerlijk samen te werken.
 • Inzicht in de cruciale rol die houding en gedrag hierbij spelen.
 • De leidinggevenden worden enthousiaste uitdrager en voorbeeld, bínnen het bedrijf én in de keten met de partners.
 • Spelregels voor het gezamenlijk gedrag tijdens het aankomend bouwproces.

Stappen & structuur

Deze workshop zal gaan over:

 • Werken in eigen belang of in belang van de hele keten, en de effecten daarvan.
 • Vertrouwen en wantrouwen: op basis van welke ervaringen en overtuigingen doen we dat, en kan dat anders met het zelfde resultaat?
 • Persoonlijk leiderschap: welk gedrag bevordert/belemmert vertrouwen en samenwerking?
 • Aanspreken en afspreken, hoe doe je dat?
 • Blik in de toekomst: scherp in beeld krijgen welk gedrag wenselijk is, zodat je kunt sturen op afwijkingen.

Naast uitleg en theorie, zal deze dag ook bestaan uit oefeningen, waarmee de theorie wordt ondersteund.

Deze dag wordt gegeven door 2 trainers en wordt gehouden op een externe locatie.

Bouwen op vertrouwen in een groter geheel

 • Deze workshop heeft het beste resultaat zo vroeg mogelijk in het proces: partners kennen elkaar ten dele en juist dan moet de basis voor de samenwerking in de keten worden gelegd.
 • De doelgroep is in eerste instantie het management en uitvoerders van de verschillende samenwerkende partijen.
 • Ook bij de opstart van een bouwteam, dus in de aanloopfase, is deze workshop sterk.

Kritische succesfactoren

Bij een aantal bedrijven is Lean Bouwen met veel enthousiast geïntroduceerd, maar bij de eerste strubbelingen viel de opdrachtgever terug in oud gedrag; De schuldige zoeken en de rekening neerleggen. Alle inspanningen vooraf werden in één klap te niet gedaan.

Deze workshop slaagt alleen als de opdrachtgeven en de hoofdaannemer oprecht vanuit vertrouwen willen werken.

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse in deze workshop, vul dan het onderstaande formulier in. Lean Support respecteert je privacy en zal je informatie dan ook niet voor andere commerciële doeleinden gebruiken. Je kunt het formulier ook invullen als je meer informatie nodig hebt.

Ik ben via 06 47 94 12 45 ook telefonisch en via WhatsApp beschikbaar voor al je vragen.

Lean Support neemt je privacy serieus. Je gegevens zijn dan ook veilig bij ons en zullen dus bijvoorbeeld nooit aan derden verstrekt worden. Lees hier alles over op de privacypagina.
De trainingen en verbetertrajecten van Lean Support

Toegespitst op jouw situatie

Voor iedereen interessant

Veel kennis in weinig tijd