TPM

Voorkom schade door uitval van machines

TPM, wat staat voor Total Productive Maintenance, gaat over het in standhouden van de productiviteit en is daarmee veel meer dan alleen een onderhoudsprogramma voor het machinepark.

Kenmerken van TPM

TPM…

 • is gericht op de effectieve en efficiënte benutting van productiemiddelen
 • streeft naar betrokkenheid van alle afdelingen.
 • standaardiseert de werkzaamheden om afwijkingen te voorkomen. 
 • legt onderhoudswerkzaamheden vast:
  • Autonoom onderhoud door operators
  • Preventief Onderhoud (door monteurs).

Wat levert het op?

Met TPM zijn bij uw voorgangers de volgende resultaten behaald:

 • Up-time met 100% toegenomen
 • Productiviteit tot 70% verbeterd
 • Kwaliteit verbeterd:  40 – 60% minder klachten.
 • Kostenreductie tot 30%
 • Een vermindering van de onderhoudsinspanningen met 20%

Toepasbaarheid van TPM

TPM is vooral krachtig bij organisaties, die afhankelijk zijn van een goed functionerend machinepark, met name bij vervuilende of storingsgevoelige processen.

Stappen/Structuur

Voorbereiding:

 • Doelen stellen
 • Opzetten van een effectieve communicatiestructuur
 • 5S invoeren

 Stappen binnen TPM:

 • Leren verbeteren in teams, zie ook 8D-Kaizen
 • Invoeren autonoom onderhoud door operators
 • Invoeren preventief, gepland onderhoud door technische dienst
 • Opleiding en training
 • Invoering van ‘Early Equipment management’ (storingsvrij- en onderhoudsvriendelijk ontwerpen van nieuwe machines).
 • Kwaliteitsmanagement
 • VGM (Veiligheid/ Gezondheid / Milieu)
 • TPM in Kantoor 

Samenhang met andere verbetermethodes

TPM kan als zelfstandig programma, of als onderdeel binnen Lean/Six Sigma of een andere filosofie worden geïmplementeerd. 

Valkuilen

 • TPM wordt opgevat als éénmalig project en waait weer over
 • Onderschatting, met name door het management
 • TPM opvatten als tool, terwijl het gaat om de mensen en hun gedrag

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse in deze workshop, vul dan het onderstaande formulier in. Lean Support respecteert je privacy en zal je informatie dan ook niet voor andere commerciële doeleinden gebruiken. Je kunt het formulier ook invullen als je meer informatie nodig hebt.

Ik ben via 06 47 94 12 45 ook telefonisch en via WhatsApp beschikbaar voor al je vragen.

Lean Support neemt je privacy serieus. Je gegevens zijn dan ook veilig bij ons en zullen dus bijvoorbeeld nooit aan derden verstrekt worden. Lees hier alles over op de privacypagina.

De trainingen en verbetertrajecten van Lean Support

Toegespitst op jouw situatie

Voor iedereen interessant

Veel kennis in weinig tijd