Lean vs. Lean Management

De termen ‘Lean’ en ‘Lean management’ worden vaak voor dezelfde inhoud gebruikt.

 

Lean Support onderscheidt:

 • Lean: ‘Leren werken zonder verspillingen’. 
 • ‘Lean management’ gaat over de manier van managen / leiderschap tonen, wat de introductie en handhaving van Lean mogelijk maakt.

In de kern is Lean management: het creëren van een cultuuromslag richting een continu verbeterende organisatie, gebruikmakend van beschikbare verbeter-tools.

Lean management creëert de voorwaarden voor een nieuwe manier van denken en werken en dat begint bij ‘anders denken’. Het resultaat is dat het werk continu in één keer succesvol en zonder verspillingen kan worden uitgevoerd.

Lean Management is nodig om Lean in te kunnen voeren

Nodig om Lean in te kunnen voeren: 

Lean Leiderschap 

 • Het betrekken anderen bij de strategie, uitdragen van doelen, het maken van keuzes.
 • Het doorvoeren van organisatiewijzigingen.
 • Werken vanuit relaties en inspireren van anderen. 

Lean Management

 • Het oplossen van operationele problemen en stabiliseren processen.
 • Het onderhouden systemen, standaardwerkwijzen en beheersmechanismen.
 • Het werken vanuit de hiërarchie en formele autoriteit.

 Het samenspel creëert een werkomgeving, waarin:

 • gestructureerd en gedisciplineerd wordt gewerkt; en
 • medewerkers worden gestimuleerd en gemotiveerd om verbeteringen aan te dragen en door te voeren. Het ‘leren’ wordt gestimuleerd, fouten maken mag.

Wat levert het op?

Door het voortdurend aanpakken en oplossen van verspillingen:

 • neemt de doorlooptijd af (tot 75%, gemeten resultaat); 
 • stijgt de leverbetrouwbaarheid (van 65% naar 95%);
 • stijgt de kwaliteit (klachten/fouten afgenomen met 80%);
 • dalen uw kosten. (tot 40% daling, gemeten resultaat).

Het eindresultaat, waar het allemaal om te doen is: Tevreden klanten.

Toepasbaarheid van Lean Management

Lean management is van toepassing op een veelheid aan processen en werkgebieden:

 • Maakprocessen: 
  Productieprocessen als bewerking en montage, 
 • Informatieprocessen:
  Bijv: administratie, productontwerp of polisverwerking.
  Bij ERP-implementaties is toepassing van Lean Office zéér effectief.
 • Dienstverlening: 
  Met als voorbeelden Handel, Logistiek, Zorg.

Stappen / Structuur  

Veranderingen slagen door het invullen van alle schakels in de ‘keten voor succesvol veranderen’:

Visie / doelen » Commitment » Vaardigheden » Middelen » Actieplan 

 1. Visie / doelen:
  • Visie (richting van de organisatie in motiverend taalgebruik); en
  • Doelen (meetbare prestatie indicatoren, mét gewenste waarde in de toekomst).
   zijn noodzakelijk om de neuzen in een organisatie dezelfde kant op te krijgen.
 2. Commitment:
  Betrek medewerkers door uitdagingen te geven (wat) en om oplossing (hoe) te vragen. Managers dienen vooral uit de oplossingen te blijven.
 3. Vaardigheden:
  Na het aanpakken van laag hangend fruit, komen lastiger onderwerpen aan bod. 
  Het bijscholen van medewerkers draagt bij aan het gevoel van respect en waardering.
 4. Middelen: Tijd en geld (investeringen).
  Als er geen tijd is voor verbeteringen, zullen de initiatieven snel uitsterven. De meeste verbeteringen kosten niets, echter: een gebrek aan geld kan ontaarden in grote frustratie.
 5. Actieplan:
  Een gedegen actieplan met snelle invoering is een enorme aanjager van verdere verbeteringen.

Samenhang met andere verbetermethodes

De voorwaarden, die het management moet invullen voor een succesvolle implementatie, zijn het zelfde voor alle andere verbeter filosofieën. 

Valkuilen

Er zijn een aantal gemene valkuilen denkbaar:

 • Groots aankondigen, maar niet doorpakken; De geloofwaardigheid is snel verdwenen. 
 • Lean wordt misbruikt om kosten te besparen en mensen te  ontslaan. 
 • Bij een gebrek aan tijd en/of middelen drogen de verbeterinitiatieven initiatieven op.
 • Lean opvatten als tool, terwijl het gaat om de mensen en hun gedrag.