Wat betekent TPM?

TPM, wat staat voor Total Productive Maintenance, gaat over het in standhouden van de productiviteit en is daarmee veel meer dan alleen een onderhoudsprogramma voor het machinepark.

Kenmerken van TPM 

 • is gericht op de effectieve en efficiënte benutting van productiemiddelen
 • streeft naar betrokkenheid van alle afdelingen.
 • standaardiseert de werkzaamheden om afwijkingen te voorkomen. 
 • legt onderhoudswerkzaamheden vast:
  • Autonoom onderhoud door operators
  • Preventief Onderhoud (door monteurs).    

Wat levert het op?

Met TPM zijn bij uw voorgangers de volgende resultaten behaald:

 • Up-time met 100% toegenomen.
 • Productiviteit tot 70% verbeterd
 • Kwaliteit verbeterd:  40 – 60% minder klachten.
 • Kostenreductie tot 30%
 • Een vermindering van de onderhoudsinspanningen met 20%.

Toepasbaarheid van TPM

TPM is vooral krachtig bij organisaties, die afhankelijk zijn van een goed functionerend machinepark, met name bij vervuilende of storingsgevoelige processen.

Ook op kantoor kan het standaardiseren en verbeteren van processen tot enorme verbeteringen leiden. Voor een idee van de inhoud: zie Lean Office.

Samenhang met andere verbetermethodes:

TPM kan als zelfstandig programma, of als onderdeel binnen Lean / Six Sigma of een andere filosofie worden geïmplementeerd.

Valkuilen

 • TPM wordt opgevat als éénmalig project en waait weer over.
 • Onderschatting, met name door het management.
 • TPM opvatten als tool, terwijl het gaat om de mensen en hun gedrag.