Resultaten van een workshop 8D-Kaizen

problemen oplossen

'veranderen naar het goede'

meer structuur

Een enthousiast team

blijvend verbeteren

Wat is 8D-Kaizen?

8D-Kaizen is een gestructureerde methode waarmee een team van specialisten problemen voor ééns en voor altijd uit de wereld helpen. 

De combinatie ‘Kai’ (=Veranderen) en ‘Zen’ (= Het Goede) betekent ‘Veranderen naar het Goede’. De basis van Kaizen, de PDCA cirkel (Plan, Do, Check, Act), is door Ford uitgebreid tot 8 stappen, of  ‘8 Disciplines’. Het verbeteren in teamverband is ook wel bekend onder de naam SGA, ‘Small Group Activity’.

8D-Kaizen is een basistool die in alle mogelijke verbeterprojecten wordt toegepast, zowel voor hele kleine projecten op de werkvloer als voor grote, strategische projecten.

Door de herkenbare structuur ontstaat een heldere communicatie over de voortgang. De 8D-Kaizen-aanpak is uitermate succesvol bij het uitwerken van deelprojecten die zijn voortgekomen uit een waardestroomanalyse. Hierbij wordt een groter probleem (de puzzel) opgedeeld in behapbare deelprojecten (puzzelstukken).

Wat levert een workshop 8D-Kaizen op?

Het team leert problemen gestructureerd aan te pakken door

  • een probleem goed te definiëren;
  • de bronoorzaken te vinden;
  • oplossingen te creëren en deze in te voeren tot en met de borging.

Naast de inhoud heeft het team oog voor het Proces (onderlinge relaties) en de Procedure (het zorgvuldig doorlopen van de stappen). 

Voor wie is de workshop geschikt?

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die nauw betrokken zijn bij ……..

Hoe gaat een workshop 8D-Kaizen in zijn werk?

Het 8D-Kaizen team doorloopt de volgende stappen:

  • Team samenstellen (Plan).
  • Probleem en de doelsituatie beschrijven (Plan).
  • Nemen van eventuele noodmaatregelen, probleem komt niet bij de klant (Plan).
  • Bedenken van oplossingen en maken van een invoeringsplan (Plan).
  • Plan uitvoeren en resultaat meten. (Do/Check).
  • Voorkomen van herhaling  (Act).
  • Project opleveren en teamerkenning.

De workshop 8D-Kaizen duurt, afhankelijk van de gekozen diepgang (aantal tools en oefeningen), een halve dag, 1 dag of 2 dagen.

Wie verzorgt de workshop?

De workshop 8D-Kaizen verzorgt Cornell van den Brink van LeanSupport, een ervaren leantrainer en -consultant die medewerkers weet te motiveren in beweging kan krijgen. Dat komt mede door zijn persoonlijke benadering en betrokkenheid, maar ook omdat hij al snel betere resultaten laat zien.

U kunt nader met hem kennismaken via zijn blogs, bijvoorbeeld de blog waarin hij beschrijft hoe hij een betere verbeterexpert geworden is.

Wat houdt onze garantie precies in?

We hebben een workshop ontwikkeld, die in praktisch elke situatie werkt. Daarom garanderen we dat uw medewerkers na afloop enthousiast zijn over waardestroomanalyse en er mee aan de slag willen.

We zijn overtuigd van de kwaliteit van onze trainingen en workshops en geven daarom een duidelijke garantie: als u geen positieve gevolgen ervaart, kost de workshop u helemaal niets. U krijgt de kosten van de workshop dan teruggestort.

Nodig LeanSupport uit voor een vrijblijvend adviesgesprek als u meer over de workshop wilt weten.

Voor de workshop 8D-Kaizen geldt