Wat betekent Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma combineert de beste eigenschappen van Lean en Six Sigma. Beide denk- en werkwijzen zijn gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen. 

De kortste definitie van Lean is: ‘Leren werken zonder verspillingen’.

De kortste definitie van Six Sigma is: ‘Zo min mogelijk fouten maken per miljoen handelingen’.

Kenmerken van Lean Six Sigma

Iets te zwart-wit voorgesteld zou je kunnen zeggen dat Lean zich concentreert op het verbeteren van de doorstroming tussen processtappen (logistiek) door het wegnemen van niet waarde toevoegende activiteiten, terwijl Six Sigma zich vooral richt op het voorkomen van fouten in de processtappen, dus op het verbeteren van waarde toevoegende activiteiten tijdens bewerkingen.

Wat levert Six Sigma op?

Door toepassing van Lean en Six Sigma:

 • verlopen uw processen sneller en soepeler;
 • neemt de doorlooptijd af;
 • stijgt de leverbetrouwbaarheid;
 • stijgt de kwaliteit;
 • dalen uw kosten;
 • stijgt de werknemers tevredenheid.

Toepasbaarheid van Lean Six Sigma

De meeste processen kunnen met Lean worden verbeterd:

Industrie Bewerking, Montage, Productontwerp, WVB & Planning
Bouw Calculatie à VO à DO à WVB  /  Lean Planning  /  Lean Bouwen
Dienstverlening> Handel, Logistiek, Zorg
Informatieverwerking ERP-Implementaties, Administratie,  dossier- en polisverwerking.

Six Sigma vult vooral aan in een productieomgeving, bij de beheersing van processtappen. Bijvoorbeeld als er:

 • Veel bewerkingen aan hetzelfde product plaatsvinden.
 • De kosten van foute bewerkingen erg hoog zijn
 • De levertijd in gevaar komt door foute bewerkingen.

Welke aanpak

Er worden meerdere modellen gehanteerd voor de Six Sigma-aanpak. In hoofdlijnen komen ze hier op neer:

 • Klantfocus:
  • Identificeer de belangrijkste klanten.
  • Definieer de klantbehoeften.
  • Bepaal de belangrijkste bijbehorende processen.
 • Facts & Figures: Meet de huidige prestatie.
 • Proces Focus, management en verbeteren:
  • Stel prioriteiten in de aan te pakken onderwerpen.
  • Analyseer het onderwerp/ vindt bron oorzaken.
  • Voer de verbeteringen door.
 • Zorg voor verbreding van Six Sigma in de organisatie.

Bijbehorende houding en gedrag:

 1. Pro-actief management.
 2. Samenwerking zonder grenzen (term van Jack Welsh) = laat je niet afremmen!
 3. Drang naar perfectie (Zero waste, Zero Defects)

Samenhang met andere verbetermethodes:

Lean Six Sigma wordt vaak als zelfstandig programma uitgevoerd, indien wenselijk worden ook tools uit bijvoorbeeld TPM ingeschoten.

Lean Support is van mening dat de methodes elkaar aanvullen en dat de mix voor elke organisatie uniek is. Het gaat erom dat uw organisatie voortdurend verbetert; onder welke naam is, wat Lean Support betreft, niet van belang.

Valkuilen

 • Lean Six Sigma is een eenmalig project  en waait weer over.
 • Onderschatting, met name door het management.
 • Niet serieus nemen van de werkvloer door management
 • Gebrek aan tijd en/of middelen: tijd nemen voor verbeteringen is cruciaal.
 • Lean Six Sigma opvatten als tool, terwijl het gaat om de mensen en hun gedrag.