Wat is Waardestroomanalyse?

Waardestroomanalyse is een ander woord voor value stream mapping. Het is een methode waarmee bedrijfsprocessen worden ontleed en verspillingen in beeld worden gebracht. In de meeste gevallen vindt er meer dan 30 procent verbetering plaats, bijvoorbeeld door de doorlooptijd te verkorten.

De stappen van een Waardestroomanalyse

Met een multidisciplinair team gaan we de volgende stappen zetten:

 • Huidige situatie in kaart brengen, inclusief verspillingen
 • Toekomstige situatie ontwerpen
 • Deelprojecten en actiepunten benoemen, prioriteiten stellen
 • Gedetailleerd plan maken: wie, wat en wanneer

Wat levert het op?

 • Een gezamenlijk beeld van de huidige situatie
 • Wederzijds begrip voor elkaars werk en problemen
 • Flink wat eyeopeners
 • Een model van de toekomstige, gewenste situatie
 • Concrete stappen om de ideale situatie te bereiken.

Verschillende vormen Waardestroomanalyse

Een waardestroomanalyse kan in verschillende verschijningsvormen voorkomen:

 • De klassieke ‘Brownpaper’-variant: ideaal voor logistieke en productieprocessen.
 • De Makigami (‘papier dat laat zien’)-variant: voor kantoor- en informatieprocessen:
 • Een uitgebreide Makigami-variant: perfect voor een combinatie van zowel productie-, logistieke als informatieprocessen

Waardestroomanalyse in een groter geheel

Een waardestroomanalyse is bij uitstek een startpunt voor verbeterprojecten waarbij overzicht moet worden gecreëerd en sub-optimalisatie moet worden voorkomen.

Het is bijvoorbeeld handig als voorbereiding op een ERP-implementatie worden productie, logistiek, informatiestromen en bijbehorende informatiesystemen in kaart gebracht en vergaand vereenvoudigd. Hiervoor wordt een eigen ontwikkeling van Lean Support ingezet.

Door het ‘grote’ probleem op te delen in kleinere stukken kunnen subteams (Kaizen-teams) aan de slag met behapbare delen.

Waarom het vaak niet lukt

Bij een waardestroomanalyse komen een aantal valkuilen veelvuldig voor:

 • Het team heeft  een te groot onderwerp aangepakt. Het is meestal beter om eerst ervaring op te doen met kleinere onderwerpen.
 • Het team verzandt in (machts)politiek. Dit kan voorkomen worden als iemand aangewezen wordt om boven alle betrokkenen te staan en knopen door te hakken.

In veel gevallen wordt de rol van een procesbegeleider onderschat. Maar zeker voor lastige en gevoelige onderwerpen is een onafhankelijke procesbegeleider noodzakelijk om het proces te begeleiden en te bewaken.