Wat is Waardestroomanalyse?

Waardestroomanalyse is een ander woord voor value stream mapping. Het is een methode waarmee bedrijfsprocessen worden ontleed en verbeterd. 

De Stappen van een Waardestroomanalyse

Met een multidisciplinair team wordt het hele proces, inclusief alle verspillingen in kaart gebracht, in de volgende stappen:

 1. Huidige situatie in kaart brengen.
 2. Toekomstige situatie ontwerpen.
 3. Deelprojecten en actiepunten benoemen, prioriteit stellen.
 4. Gedetailleerd plan maken: Wie / Wat / Wanneer

Toepasbaarheid en Verschijningsvormen.

Een waardestroomanalyse kan in verschillende verschijningsvormen voorkomen:

 1. Voor logistieke / productieprocessen: de klassieke ‘Brownpaper’ variant.
 2. Voor  kantoor en informatieprocessen: de Makigami (‘papier dat laat zien’) variant.
 3. Voor een combinatie van zowel productie / logistiek als informatieprocessen, een uitgebreide Makigami variant.
 4. Voorafgaand aan een ERP implementatie worden productie / logsitiek, informatie stromen EN de bijbehorende informatiesystemen in kaart gebracht en vergaand vereenvoudigd. Hiervoor wordt een eigen ontwikkeling van Lean Support ingezet.  

Wat levert het op?

 • een gezamenlijk beeld van de huidige situatie,
 • wederzijds begrip voor elkaars werk en problemen,
 • vele eye-openers.
 • een model van de toekomstige, gewenste situatie
 • een actieplan op om deze te bereiken. 

Waardestroomanalyse in een groter geheel:

Een waardestroomanalyse is bij uitstek een startpunt voor verbeter-projecten waarbij overzicht moet worden gecreëerd en sub-optimalisatie moet worden voorkomen.

Door het ‘grote’ probleem op te delen in kleinere stukken kunnen sub teams (Kaizen teams) aan de slag met behapbare delen.

Valkuilen

Bij een waardestroomanalyse zijn een aantal valkuilen herkenbaar:

 1. Het team heeft  een te groot onderwerp aangepakt. 
  TIP: Ervaring op doen met kleinere onderwerpen.
 2. Het team verzand in (machts)politiek. 
  TIP: De opdrachtgever moet boven alle betrokkenen staan en knopen kunnen doorhakken.
 3. Onderschatting van de rol van procesbegeleider.
 4. TIP: Zeker voor lastige / gevoelige onderwerpen een onafhankelijke procesbegeleider het proces te laten begeleiden en bewaken.